Online reservation
(Du kan reservere op til 2 værelser online)

Indtast venligst dine rejsedatoer:
Ankomst:
  
Antal nætter:
  
Værelsespris i:
Værelses nummer/type:
Enkeltværelse
Dobbeltværelse
Specielle ønsker:
Babyseng (gratis)
Ekstra-seng (€ 35.00)

Klik her for at se ledige værelser på vort hotel, der foretages ikke booking endnu!
Dette system tillader online reservationer til 31.12.2015.
Reservation til en senere periode er ikke mulig online. Benyt venligst vor reservationsformular i dette tilfælde, vi vil automatisk behandle din forespørgsel når den modtages.

(*) = Specielle ønsker imødekommes hvis det er muligt.