Economy Einzelzimmer
starting from CHF 100.00
Economy Doppelzimmer
starting from CHF 140.00
Classic Einzelzimmer
starting from CHF 110.00
Economy Doppelzimmer
starting from CHF 140.00
Classic Einzelzimmer
starting from CHF 110.00
Classic Doppelzimmer
starting from CHF 165.00
Classic Einzelzimmer
starting from CHF 110.00
Classic Doppelzimmer
starting from CHF 165.00
Standard Familien Zimmer (4Pax)
starting from CHF 275.00
Classic Doppelzimmer
starting from CHF 165.00
Standard Familien Zimmer (4Pax)
starting from CHF 275.00
Connect Familien Zimmer (4Pax)
starting from CHF 295.00
Standard Familien Zimmer (4Pax)
starting from CHF 275.00
Connect Familien Zimmer (4Pax)
starting from CHF 295.00
Connect Familien Zimmer (5 Pax)
starting from CHF 250.00
Connect Familien Zimmer (4Pax)
starting from CHF 295.00
Connect Familien Zimmer (5 Pax)
starting from CHF 250.00
Classic Familien Zimmer (5Pax)
starting from CHF 340.00