Online reservation
(Du kan reservere op til 6 værelser online)

Indtast venligst dine rejsedatoer:
Ankomst:
  
Antal nætter:
  
Værelsespris i:
Bookingkode:
Værelses nummer/type:
Enkeltværelse
Dobbeltværelse
Specielle ønsker:
Børneseng (gratis op til 12 år)
Ekstra-seng (€ 15.00)

Dette system tillader online reservationer til 31.12.2019.
Reservation til en senere periode (eller til i dag, 09 December 2018) er ikke mulig online. Benyt venligst vor reservationsformular i dette tilfælde, vi vil automatisk behandle din forespørgsel når den modtages.

(*) = Specielle ønsker imødekommes hvis det er muligt.