Online reservation
(Du kan reservere op til 4 værelser online)

Indtast venligst dine rejsedatoer:
Ankomst:
  
Antal nætter:
  
Foretrukne form for pension:
Værelsespris i:
Antal personer
 voksen
 barn indtil 1 år
 barn indtil 6 år
 barn indtil 10 år
 barn indtil 14 år
Specielle ønsker:

Dette system tillader online reservationer til 31.12.2020.
Reservation til en senere periode (eller til i dag, 25 Marts 2019) er ikke mulig online. Benyt venligst vor