Online reservation
(Du kan reservere op til 3 værelser online)

Indtast venligst dine rejsedatoer:
Ankomst:
  
Antal nætter:
  
Værelsespris i:
Værelses nummer/type:
Enkeltværelse
Dobbeltværelse
Specielle ønsker:
Parkering (€ 8.00)
Aflåst garage (€ 10.00)
Babyseng (gratis)
Børneseng (gratis op til 6 år)
Ekstra-seng (€ 25.00)

Dette system tillader online reservationer til 31.12.2025.
Reservation til en senere periode er ikke mulig online. Benyt venligst vor reservationsformular i dette tilfælde, vi vil automatisk behandle din forespørgsel når den modtages.

(*) = Specielle ønsker imødekommes hvis det er muligt.

 
<< home