Online reservation
(Du kan reservere op til 5 værelser online)

Indtast venligst dine rejsedatoer:
Ankomst:
  
Antal nætter:
  
Værelsespris i:
Værelses nummer/type:
Enkeltværelse
Dobbeltværelse
Specielle ønsker:
Børneseng (gratis op til 12 år)
Ekstra-seng (€ 25.00)

Dette system tillader online reservationer til 31.12.2022.
Reservation til en senere periode (eller til i dag, 07 December 2021) er ikke mulig online. Benyt venligst vor reservationsformular i dette tilfælde, vi vil automatisk behandle din forespørgsel når den modtages.

(*) = Specielle ønsker imødekommes hvis det er muligt.

 
<< home