Online reservation
(Du kan reservere op til 4 værelser online)

Indtast venligst dine rejsedatoer:
Ankomst:
  
Antal nætter:
  
Værelsespris i:
Antal personer
 voksen
 barn under 3 år
 barn under 10 år
 dreng/pige under 15 år
Specielle ønsker:
Parkering (gratis)

Dette system tillader online reservationer til 31.12.2024.
Reservation til en senere periode (eller til i dag, 28 November 2023) er ikke mulig online. Benyt venligst vor reservationsformular i dette tilfælde, vi vil automatisk behandle din forespørgsel når den modtages.

(*) = Specielle ønsker imødekommes hvis det er muligt.

 
<< home